Olianne Eikenæs f. 1962 i Stryn, busett i Oslo

Eg arbeider i hovedsak med akryl på lerret, men arbeider også med akrylmåling i kombinasjon med fotografi og digital bearbeiding. Eg har gjennomført ulike kurs i akrylmåling og blanda teknikk, men er i stor grad sjølvlærd. Bilda har ofte klare fargar måla lag på lag og der landskap og natur inngår som element.

Eg lagar både måleri og gicleetrykk.

Måleria er akrylmåling på lerret og papir.

Gicleeprint blir laga ved at eit originalbilde blir avfotografert og printa på kunstpapir av ein avansert pigmentblekkskrivar. Ved å tilføre eit UV-beskyttande strøk på det grafiske trykket vil farge og lys vere nøyaktige og stabile mellom 70 og 100 år.

Kvart bilde vert rekna som ein original og signert på lik linje med andre grafiske arbeid, og kan produserast i ulike storleikar.

  

Utstillingar

2012    Kulturhuset Gamlebanken, Nordfjordeid

2013    Norges vassdrags- og energidirektorat, Oslo

2015    Eidsfos Hovedgård, Eidsfoss

2018    Galleri Albin Art, Oslo

  

Innkjøpt av:

Norges vassdrags- og energidirektorat

Høgskulen i Sogn og Fjordane, Helsefag

 

 

 

 

Del denne siden